Interview Paul van Zelst

Dit is een interview van oktober 2017 met Paul van Zelst. Paul is facilitair coördinator bij Port of Amsterdam.

Kunt u iets vertellen over de organisatie en wat uw rol hierbinnen is?

Havenbedrijf Amsterdam, ook wel Port of Amsterdam, is verantwoordelijk voor het hele havengebied. Wij exploiteren het hele havengebied wat begint bij IJmuiden en eindigt bij de Oranjesluizen.

We zijn verantwoordelijk voor de handhaving in het hele havengebied. We geven grond uit aan bedrijven. We zorgen dat het vesting klimaat goed is, zodat de bedrijven kansen zien om zich hier te ontwikkelen. Ook zijn we verantwoordelijk voor de bediening van de sluizen in IJmuiden. Dit geld niet voor in de stad, dat is van binnenwaterbeheer, maar alleen van het gebied het Noordzeekanaal tot aan en het havengebied.

De Schepen betalen ook zeehaven geld een soort belasting om hieraan te meren. Daar hebben wij de systemen voor ontwikkeld en die beheren wij ook. We zorgen er ook voor dat de schepen de facturen hiervoor binnen krijgen.

Mijn verantwoordelijkheid hierin is de huisvestiging in het hele gebied. Ik ben verantwoordelijk voor de werkplekken op alle locaties. Daar kan je alles bij bedenken wat je om je heen ziet. En dat begint bijvoorbeeld al bij het betalen van de huur. Alles wat je bij voorziening maar kan bedenken. Maar ook de werkplek zelf natuurlijk.

Kunt u iets vertellen over uw ervaring met IT Building?

Ik ben bij IT Building gekomen door het Havengebouw. Wij maken gebruik van het Clickshare systeem in onze kantoorruimtes. Clickshare maakt de bediening van ruimtes simpel voor onze klanten en de gebruikers van onze ruimtes.

Wat spreekt u het meeste aan in de samenwerking met IT Building?

Professioneel. Ze weten waar ze het over hebben. IT Building kan aan mij uitleggen wat er allemaal te koop is op de markt en wat eventueel geschikt is voor ons bedrijf.

Wat zijn volgens u de sterke punten van IT-Building (waarmee we ons onderscheiden van andere organisaties). Kunt u een voorbeeld kunnen geven waaruit dat blijkt?

Zoals ik net al zei is professionaliteit wel een sterk punt van IT Building. IT Building heeft een goede kennis van hun markt. Als ik wat nodig heb dan is IT Building de eerste waarbij ik aanklop en dan weten ze ook gelijk wat ik bedoel. Net als met het Clickshare systeem, dat was geweldig. Dit systeem hebben wij meteen doorgevoerd en zo langzamerhand ook op alle vestigingen. Clickshare is echt een verbetering vergeleken met alle kabels die eerst aangesloten waren in elke ruimte. Klanten nemen verschillende mobiele apparaten mee die niet aansluiten op elke kabel. Clickshare is simpel en zorgt voor uniformiteit. Dat is heel belangrijk. Clickshare is een duidelijk systeem om uit te leggen aan de klant hoe het werkt. Het komt ook weleens voor dat het systeem niet werkt. Dan kun je meteen IT Building bellen en die lost dit dan ook wel vrijwel direct op!

Als u kijkt naar uw ervaring met IT Building, waar is er volgens u ruimte voor verbetering?

IT Building kan zich verbeteren als het gaat om de offerte. Het is weleens voorgekomen dat ik een offerte binnen kreeg van IT Building die ik niet begreep of onduidelijk was. De offerte is te technisch. Het kan ook zijn dat ik niet begrijp wat IT Building verteld. Soms heb ik telefonisch contact met IT Building en interpreteer ik hierdoor een verhaal verkeerd. Het is misschien beter om met de klant om de tafel te zitten en dat je ook kan laten zien wat de klant precies krijgt.

Er is zoveel op de markt en iedereen praat uit zijn eigen perceptie. Iemand kan bijvoorbeeld een andere perceptie hebben van het begrip ‘slimme gordijnen.’ Een tip is om duidelijk aan de klant te laten zien: ‘dit krijg je en dit levert het je op.’

Hoe zou u IT-Building in een paar kenmerkende woorden omschrijven?

Zeker zeer professioneel. Ik denk dat dit alles omvattend is voor dit bedrijf. Daarnaast zijn ze heel enthousiast en gedreven. Dat stralen ze ook uit.

In hoeverre zou u IT-Building aanraden bij andere organisaties?

Ja dat zou ik zeker doen. Dat heb ik ook gedaan bij het bedrijf Oram. Die waren bij ons op kantoor en vroegen waar wij die Clickshare vandaan hadden. Ik heb toen gezegd dat zij contact konden opnemen met IT Building.